1. Conversor Digital Analogico

Conversor Digital Analogico

Programa que simula la conversión de señal digital a analógica. Más proyectos y recursos en: ... Convertidor digital Japones- Brasileño ISBT -DB Televisión digital Costa Rica - Duration: .... The AD5412/AD5422 are low cost, precision, fully integrated12-/16-bit digital-to-analog converters (DAC) offering a programmable current source and programmable voltage output designed to meet the requirements of industrial process control applications.The output current range is programmable at 4 mA to 20 mA, 0 mA to 20 mA, or an overrange functio. El convertidor de senyal digital a analògic és un dispositiu per convertir un codi digital (generalment binari, compost de zeros i uns) a un senyal analògic (com el corrent, el voltatge o la càrrega elèctrica). Hi ha diferents components que poden intervenir en aquest procés, com interruptors simples, xarxa de resistors, fonts actuals o condensadors.

Conversor Digital Analogico